Online MaXi podpora > Reklamace a §

Právní předpisy

(1/1)

melo15:
Občanský zákoník

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/
--- Konce citace ---

Zákon o ochraně spotřebitele

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitel/
--- Konce citace ---

Autorský zákon

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky
--- Konce citace ---

Pracovní právo:

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/
--- Konce citace ---

Trestní právo:

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon
--- Konce citace ---

Tresní řád - č. 141/1961 Sb.

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/
--- Konce citace ---

Zákon o přestupcích

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/prestupky/
--- Konce citace ---

Dopravní právo

--- Citace ---http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicni-provoz
--- Konce citace ---

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi