Elektronika a počítače > Software

Klávesové zkratky ve Windows XP

(1/1)

melo15:


Rozsiahly zoznam klávesových skratiek používaných v systéme Windows XP a v aplikáciách integrovaných v systéme. V článku nájdete vyše 100 skratiek s popisom a funkciou.   


Všeobecné klávesové skratky


CTRL + X (vystrihnutie)
CTRL + V (vloženie)
CTRL + Z (krok späť)
DELETE (odstránenie)
SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
F2 (premenovanie vybratej položky)
CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
CTRL + A (výber všetkých položiek)
F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)


ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky) Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
F5 (aktualizácia aktívneho okna)
BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)Špeciálne klávesové skratky spoločnosti Microsoft


Kláves s logom Windows (zobrazenie alebo skrytie ponuky Štart)
Kláves s logom Windows + BREAK (zobrazenie dialógového okna Systém ? vlastnosti)
Kláves s logom Windows + D (zobrazenie pracovnej plochy)
Kláves s logom Windows + M (minimalizovanie všetkých okien)
Kláves s logom Windows + SHIFT + M (obnovenie minimalizovaných okien)
Kláves s logom Windows + E (otvorenie okna Tento počítač)
Kláves s logom Windows + F (hľadanie súborov alebo priečinkov)
CTRL + kláves s logom Windows + F (hľadanie počítačov)
Kláves s logom Windows + F1 (zobrazenie Pomocníka systému Windows)
Kláves s logom Windows + L (zamknutie klávesnice)
Kláves s logom Windows + R (otvorenie dialógového okna Spustiť)
Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

hansol333:
Diky super vec

Antonín Boháč:
Prosím zaslat klávesové zkratky pro WIN. XP

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi