MaXi Krámek > Soutěžní aréna

PRAVIDLA - !!!!Soutěže MaxiFóra o zlaťáky, Soutěže MaxiFóra o věcné ceny!!!!

(1/2) > >>

orchidka:

* 1. Při zakládání soutěží dbejte základních pravidel MAXI fóra.

* 2. Soutěží se smí účastnit všichni uživatelé maxifóra splňující pravidlo č. 12. (kromě uživatelů s antihodností, kterým je "Soutěžní aréna" skryta, výjimku tvoří pouze antihodnost maxi Trouba, jejíž "majitelé" se soutěží smí účastnit). Chcete-li zakázat účast určité skupině uživatelů, proberte toto nejprve s kmenovým moderátorem arény, přičemž uveďte důvody, pro které chcete tuto skupinu uživatelů ze soutěže vyřadit.

* 3. Návrhy na nové soutěže, případně žádosti o jejich schválení zasílejte přes soukromou zprávu kmenovým moderátorům arény. K žádosti o schválení přiložte vždy správné výsledky (výsledky zasílejte nejlépe v nějakém textovém souboru .txt, .doc, .rtf), jde-li o soutěž, kdy jsou výsledky zakladateli soutěže známy.

* 4. Soutěže typu "číselných tipovaček", kdy vítěze určí např. losování hry "Šťastných deset, nebo tipování výsledků zápasů aj., kde výsledek není předem znám, schválení nepotřebují.

* 5. Nabízí-li pořadatel soutěže jako výhru určitou částku zlatých, musí tyto mít v okamžiku založení soutěže na kontě.

* 6. Jakékoli machinace s výsledky soutěží budou trestány udělením antihodnosti.

* 7. Po skončení soutěže má pořadatel soutěže povinnost informovat kmenového moderátora arény o jejím skončení.

* 8. Každý uživatel se smí soutěží účastnit pouze s jedním nickem!

* 9. V soutěžích maxifóra o zlaťáky je edit plošně zakázán. V soutěžích maxifóra o věcné ceny je edit povolen. Ovšem editujte pouze v nutných případech, že na něco zapomenete, či je to v dáno v pravidlech soutěže. Bude-li zjištěno, že bylo editu zneužito k podvodu, bude Vám udělena antihodnost maxi Záškodník :cti:

* 10. Soutěžní odpovědi je nutné postovat přímo do tématu. Zejména v tipovacích soutěžích, kdy vyhrává nejrychleji tipující, je nutné odpovědi zasílat přímo do tématu, jiné odpovědi nebudou uznány! Výjimku tvoří pouze soutěže s registrací, kdy na stejnou otázku odpovídá více lidí. V takovém případě se odpovědi posílají přes soukromou zprávu.

* 11. Soutěže neaktivní více než jeden měsíc budou zamykány a poté po 14ti dnech (pokud někdo neprojeví zájem o pokračování soutěže) přesouvány do archívu.

* 12. V aréně je zakázána účast uživatelům s méně jak 10ti příspěvky a datem registrace mladším 14 dní!

* Dodatek k pravidlu č. 12 - Moderátor arény si vyhrazuje právo, při zjištění korektnosti uživatele, udělit na základě svého uvážení výjimku userům s menším počtem příspěvků 10ti a dobou registrace mladší 14 dní. O tuto výjimku můžete i sami požádat moderátora arény, moderátor vaši žádost zváží a o výsledku Vás bude informovat.

"Nekorektní" uživatelé a uživatelé, kteří o udělení výjimky nepožádají budou dle pravidla č. 12 ze soutěže vyloučeni.

Pravidla budou, dle potřeby, průběžně doplňována! :)

orchidka:
Přidáno pravidlo č. 9 - pozor na něj  ;) :)

orchidka:
Přidáno pravidlo č. 10  :policajt:

orchidka:
Přidáno pravidlo č. 11 a 12 :kez:

Pravidla neplatí zpětně, platí tedy pro všechny nové soutěže a nová kola již existujících soutěží, založené po datu zavedení tohoto pravidla. :)

orchidka:
Upraveno pravidlo č. 12, počet příspěvků prozatímně snížen na 10.  ;)

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi