MaXi Krámek > Tržnice a virtuální výdělek

PRAVIDLA SEKCE TRŽNICE - ČTĚTE POVINNĚ! - 29.4.2012

(1/1)

orchidka:
Pravidla sekce Tržnice

* 0. V sekci "Tržnice" není povoleno nabízet či poptávat účty pro nelegální stahování obsahu z internetu (např. rapidshare, uloz.to a jim podobné). Stejně tak není povoleno poptávat placené registrace (odkazy s referral linky) nebo vybízet za úplatu ke klikání na reklamu.

* 1. V sekci "Tržnice" zakládejte pouze témata za účelem dražby, prodeje či nákupu.

* 2. Zakládat aukce, nabízet či poptávat zde smí pouze uživatelé s minimálně 10ti příspěvky.

* 3. Odměnou zde budou vždy jen zlaté! Obchody za reálné koruny se uskutečňují v sekci Bleší trh.

* 4. Pravidla pro provádění aukcí jsou shrnuta v tématu AUKCE - DODATEK K PRAVIDLŮM.

* 5. U všech témat zde zakládaných platí zákaz změn podmínek bez vědomí kmenového moderátora. Je-li změna nutná, kontaktujte přes Soukromou Zprávu kmenového moderátora sekce, kde bude napsáno, jak byste si změnu představovali a proč tak činíte. Rozhodnutí, zda-li bude téma změněno, záleží na moderátorovi, přičemž jeho rozhodnutí je konečné.

* 6. Při zakládání nabídky/poptávky uvádějte vždy v předmětu tématu částku, za kterou chcete uvedenou věc prodat/koupit!

* 7. Zlaté za poptávku či nabídku, stejně tak zlaté za vyhranou aukci, musí být vyplaceny nejpozději do 7-mi dnů od ukončení nabídky, poptávky nebo aukce.

* 8. Po splnění účelu poptávky/nabídky napište do tématu ukončovací post, případně kontaktujte o ukončení kmenové moderátory sekce pomocí Soukromé Zprávy.

* 9. Částku zlatých, kterou nabízíte či přihazujete v aukci, musíte mít v době odeslání příspěvku na kontě. Pokud půjde o téma s Vaší poptávkou/nabídkou a nebudete mít nabízenou sumu v daný okamžik na kontě, bude téma zamčeno, případně smazán váš příspěvek.

* 10. Za žádných okolností zde neprodávejte či nedražte nic, k čemu nemáte vlastnické právo! Porušíte-li toto pravidlo, bude Vám udělena antihodnost.

* 11. Uživatelé s antihodností nesmí zakládat ani se jinak účastnit dění v této sekci!

* 12. Nabídky/Poptávky nečinné více jak 30 dní budou zamykány a přesouvány do archívu.

* 13. Zakládáte-li nové téma s poptávkou, konkretizujte naprosto přesně v textu příspěvku, oč Vám jde. Specifikujte naprosto přesně věc, kterou sháníte. Zakládáte-li nabídku, taktéž konkretizujte přesně, jakou "věc" zde nabízíte. V textu příspěvku vždy uvádějte i to, co píšete do předmětu tématu (platí pro nabídku i poptávku)!

Strohé N/P postrádající základní údaje, kratší 10-ti, slov budou zamykány. Pokud autor tématu nepožádá do 48 hodin o doplnění dle pravidel, bude téma přesunuto do archívu.

* 14. V názvu tématu musí být uvedena cena, za kterou předmět nabízíte/poptáváte, případně ,,cena dohodou".

* 15. Pro větší přehlednost pište do předmětu označení (P) - prodám (nabídka), (K) - koupím (poptávka). (NEPOVINNÉ!)
Pokud se pro téma nehodí ani jedno označení, označení do předmětu nepište a ponechejte pouze údaje dle pravidel výše.

* 16. Je zakázáno nabízet či poptávat za jednotlivé "úkony" + karmu, tento "ukazatel" slouží k naprosto jinému účelu, než-li k platbě, od toho tu máme jedině zlaté. V případě porušení může být uděleno varování či antihodnost.

* 17. Spammování v této sekci bude postihováno.


:policajt: Pravidla budou dle potřeby doplňována  :policajt:

Notor:
Pravidla aktualizována.

Notor:
Upozorňuji, že orchidka již není moderátorkou této sekce... :'(

Proto již vše (problémy, ohlašování témat k uzamčení... - přes SZ) řešte pouze se mnou, díky ;)//orchidka:  :ninja: Opět ANO, v plné síle... a se mnou přišel zákon, hehe...  :policajt: :dance: :policajt:

// Dead: Se mnou samozřejmě také ;)

Dead:
Chtěl bych jen dodat, že už ani Notor není zde moderátorem, proto veškeré své dotazy, problémy, hlášení na zamčení témat pište mě do SZ

Ltb:
Doplnění pravidel - bod 0.

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi