Všeobecný diskuzní koutek > Záhady a nadpřirozeno

Kulový blesk

(1/7) > >>

Losos:
Kulový blesk

     

Kulový blesk je přírodní atmosférický jev, jehož výskyt je obvykle vázán na bouřkové počasí. Projevuje se jako kulovitý útvar nejčastěji o průměru několika centimetrů až decimetrů, různých barev od žluté po modrou, pohybující se obvykle po dobu několika sekund až minut různými směry a zanikající buď výbuchem nebo i zcela poklidně. Věda považuje již dlouhou dobu existenci kulového blesku za nesporně prokázanou celou řadou důvěryhodných pozorování. Jak teoretické vysvětlení, tak i experimentální simulace tohoto jevu v laboratoři za definovaných a opakovatelných podmínek jsou však dosud nejasné.

Fyzikové usilují o racionální vysvětlení podstaty kulového blesku již po mnoho desetiletí. Jednu z teorií navrhl např. Pjotr Leonidovič Kapica. Jevy, které sdílejí řadu pozorovaných charakteristik kulového blesku, lze simulovat i s pomocí domácí mikrovlnné trouby se zapálenou svíčkou (důrazné varování - laicky nezkoušet - nebezpečí výbuchu a požáru). V roce 2006 byla popsána metoda, která simuluje jevy částečně podobné kulovému blesku s pomocí elektrického výboje na tenké křemíkové destičce.

Je pravděpodobné, že některá pozorování tzv. UFO lze též považovat za pozorování kulového blesku.

Pozorované projevy
Je charakteristické, že hlášení o pozorování kulového blesku udávají značné odlišnosti ve vlastnostech jevu. Celkově je lze shrnout následujícím způsobem:
    * tvar – ve většině případů koule, někdy přesná koule, někdy mírně zploštělá, někdy roztřepený útvar, někdy koule s vřetenovitým ocasem, kolem kterého mohou vířit další miniaturní kulové blesky; někdy tvar kapky, protáhlý elipsovitý tvar, doutníkovitý, hruškovitý, prstencovitý tvar a jiné útvary; někdy se kulovité útvary (UFO nebo kulové blesky?) vyskytují vícenásobně; někdy se taková formace pohybuje synchronně nebo jinak koordinovaně; je někdy schopný deformace při průchodu menšími otvory.
    * velikost – průměr od několika centimetrů po více než metr, obvykle asi jako pomeranč až fotbalový míč
    * barva – nejvíce jasně svítivě bílá, žlutobílá, žlutá až oranžová, resp. načervenalá až červená, modrá a fialová
    * transparentnost – někdy je kulový blesk zejména na okrajích průsvitný až průhledný, jindy vůbec, někdy jsou jeho okraje jasně zřetelné, jindy vůbec
    * teplota – přímo nebyla nikdy změřena, svědci hlásí případy popálení pokožky, vypaření vody nebo i roztavení skla v blízkosti jevu, v jiných případech naopak při průletu kolem hořlavých látek jako papír nebo textil nedošlo k jejich poškození,
    * elektrické projevy - bylo hlášeno poškození elektroniky a elektrických spotřebičů elektrickým přepětím, dokonce elektrické vedení a zásuvky vytrhány ze zdi
    * zvuk – obvykle bezhlučný, někdy vydává tiché bzučivé a vrčivé zvuky nebo popraskávání připomínající drobné elektrické výboje
    * pohyb – obvykle poměrně pomalý, srovnatelný s chůzí až během člověka, často sleduje nějaký elektrický vodič (např. rozvody elektrické energie v bytě); pohybuje se podél pevných povrchů, předmětům se vyhýbá nebo se od nich odráží, některá hlášení udávají jeho zdánlivé unášení větrem, jindy naopak postupuje proti směru proudění vzduchu; někdy se pohybuje jakoby inteligentně nebo bez zjistitelných příčin změny směru a rychlosti pohybu.
    * koincidence – kulový blesk se od pevných povrchů odráží, vyhýbá se jim nebo s nimi koliduje (někdy vznikají i popáleniny, deformace či dojde k explozi), někdy jimi vzácně dokáže i procházet (!), a to jak nedestruktivně (někdy dokonce inertně, jakoby intaktně a „nehmotně“), tak destruktivně (propálením, proděravěním, protrhnutím); většinou se neprojevuje ničivě, většinou nezabíjí zvířata ani osoby, většinou dokonce ani nepálí. Zdá se jakoby častěji usmrcoval zvířata než člověka. Při explozi kulového blesku může dojít k poškození elektroniky v okolí.
    * objevení – často se kulový blesk objevuje za bouřky nebo v její blízkosti, někdy přímo po úderu klasického blesku, v bytě se často vynořuje z komínového otvoru nebo kamen, jsou však hlášeny případy pozorování kulového blesku za bezmračného, slunečného počasí, pozorování kulového blesku hlásili i piloti letadel, která byla kulovým bleskem po nějakou dobu doprovázena nebo se blesk pohyboval přímo mezi cestujícími dopravního letadla
    * zánik – značně rozdílným způsobem, v některých případech mizí tiše často v blízkosti elektrického vodiče nebo elektrické zásuvky, jsou však popsány i velmi dramatické projevy jako exploze schopná zdemolovat celý byt nebo rodinný domek
    * doba životnosti – většina pozorování se odehrála v časovém úseku několika desítek vteřin, výjimečně byl pozorován kulový blesk až několik minut


--- Kód: ---http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulov%C3%BD_blesk
http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_blesk.html
http://www.trivis.info/view.php?cisloclanku=2006010802
--- Konec kódu ---

MaXimus:
Slyšel jsem že jediná obrana,když se sním člověk setká je zůstat v klidu a nehýbat,protože jakmi člověk vydá nějaký pohyb (energii) tak to schytá :) .

Orfeus:
Nám jednou malinkej kulovej blesk vlétnul zásuvkou do bytu.....naštěstí to jen spálilo celej vnitřek televize...:)

rs ryba38:

--- Citace: Orfeus  12. 07. 2008 v 13:38:42 ---Nám jednou malinkej kulovej blesk vlétnul zásuvkou do bytu.....naštěstí to jen spálilo celej vnitřek televize...:)

--- Konce citace ---
Týý brdooo :ooo:

juta:
No to mému pradědečkovi také vlétl jeden do baráku a prý bylo po zdech taková prasklina kudy se pohyboval ten blesk.

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi